Skip Navigation LinksOm-oss

Citan kombinerar företagets alla delar till en helhet.

På så vis erhålles bestående förändringar och suboptimeringar undviks.

Vi bygger upp våra tjänster på en metodik som gör att alla delar hänger ihop i ett orsaks- och värdesammanhang. På så vis uppnås ett snabbt och effektivt resultat.

 

Del I: (EEM) Enterprise Engineering och Management 

Enterprise Engineering designar enterprisen på ett ändamålsenligt sätt. För oss är en enterprise hela verksamheten och dess innehåll. Ur enterprisen skiljer vi ut tre huvuddelar Företaget, Affären och Produkten. 

Enterprise Management är ledningen av enterprisen på ett ändamålsenligt sätt. Man kan inte leda en enterprise bättre än dess design tillåter. En väl designad enterprise är inte bara byggd för dess produktion utan också för att kunna ledas.

 

Del II: (IMSE) Integrated Management and Systems Engineering

IMSE är en ledningsmodell för produktionen integrerad i designen av enterprisen. På så vis är det också en styrmodell. IMSE kan förenklat beskrivas i fyra huvuddelar ett System Projekt Office, en Projektledning, en Produktledning, och en Digital Arbetsbänk.

 

Citan erbjuder tjänster baserade på EEM och IMSE anpassat efter klientens behov.