Skip Navigation Linksdefault

​Vår affärsidé är att

 • hjälpa företag att utveckla och leda sina företag, affärer och kärnprodukter. 

Våra strategier är att

 • bygga från grunden för säkerhet

 • specialisera på expertrådgivning för ökat värde

 • se till helheten för att undvika suboptimeringar

 • följa värdekedjan för att fokusera på väsentligheterna

 • kritiskt analysera nya trender och idéer för att undvika misstag

 • kombinera lång erfarenhet med god kunskap för bästa lösning

Citan startades för att

 • att vi saknat våra tjänster på marknaden och

 • att vår affärsmodell ​inte passar för vanliga konsultbolag

 • vår erfarenhet av

  • problem och behov i organisationer på alla nivåer

  • verksamhetsutveckling och förändringsledning i komplexa miljöer

  • att seniora kunders behov av seniora experter ökar allt mer

  • stora, svåra och komplexa verksamheter